Компанията извършва и следните дейности и услуги:

1. Производство и монтаж на LED осветителни тела за вътрешно и външно осветление.
2. Производство и монтаж на соларно улично и парково осветление.
3. Проектиране, доставка и монтаж на независими фотоволтаични инсталации за собствени нужди за производствени помещения, къщи, каравани, помпени станции и др.
4. Производство и монтаж на електромерни и  разпределителни  табла НН и СрН. 
5. Изграждане на ел. инсталации и мрежи НН и СрН.

6. Консултации относно действащата нормативна база в България, касаеща ВЕИ ;Консултантски дейности относно запознаване с възможностите за кандидатстване по мерки за ЕЕ /енергийна ефективност/ и ВЕИ - за физически лица, юридически лица, общини, училища, детски градини и др. ;

7. Насоки за стартиране на нов бизнес в областта на ВЕИ.

8. Насоки по избор на подходящ терен за фотоволтаична централа.

9. Слънчево енергиен одит на терени съгласно действащата нормативна база в България, включващ следните дейности:

  • a. оглед и предварителна оценка на терена-на място
  • b. измерване на наличния потенциал на ресурса /слънчева радиация/
  • c. анализ и обзор на възможните технологии за производство на електрическа енергия от слънцето, както и за начините на монтаж
  • d. моделиране на прогнозното годишно производство при различни варианти,технологии и монтаж на системата
  • e. себестойност на фотоволтаичните паркове
  • f. финансов анализ и прост срок на откупуване на инвестицията
  • g. специфичен, технологичен и финансов риск за инвестицията
  • f. мотивирано описание на инвестиционно намерение

 


 

Created by Prospect Group Ltd. 2015

Обратно горе