В зависимост от конструкията фотоволтаичните централи биват:

  • Стационарни
  • Следящи 

В зависимост от изходящата мощност към електроразпределителната мрежа се разделят на:

  • ФЕЦ до 30 kW
  • ФЕЦ над 30 до 200 kW
  • ФЕЦ над 200 kW  

В зависимост от мястото, където се разполага разделят на:

  • Монтирани на покриви и фасади
  • Монтирани на земя 

Забележка:

В ЗЕВИ е предвидено, че в случаи на монтиране на покриви и фасади на сгради, максималната мощност на централата е ограничена до 1 000 kW. 

Created by Prospect Group Ltd. 2015

Обратно горе