Дейността ни от 1991 г. до днес е в областта на енергетиката и електротехническата промишленост, а именно:

 

  • Изграждане на ел. инсталации и мрежи с ниско и средно напрежение;
  • Производство и оборудване на КТП и ел. талба съобразени с изискванията на електроразпределителните предприятия;
  • Автоматизиране на производствени процеси и пусково-наладъчни дейности;
  • Сервизна и абонаментна електроподръжка на жилищни и офис сгради и промишлени предприятия;
След като през 2007 г. в България със закон бяха регламентирани изкупните цени на електроенергията произведена от фотоволтаици, ние развихме дейността си като се насочихме и към изграждане на фотоволтаични централи. За целта беше създадено дружеството Електро -соларни системи ООД, специализирано в тази област. За усвояване на нови технологий наши монтажни групи бяха изпратени на специализация при европейските ни партньори.
Основната дейност на фирма „Електро-соларни системи” ООД е проектиране, доставка и монтаж на комплексни фотоволтаични системи от различен тип за производство на електроенергия свързани към електропреносната мрежа или независими такива.
 
В последните години дейността ни беше насочена към създаване на високоефективни енергоспестяващи решения за осветление на улици, паркове, прозводствени помещения и др.
Производители сме на LED осветителни тела за улично и вътрешно осветление в широк спектър, както и на соларни улични лампи.

Created by Prospect Group Ltd. 2015

Обратно горе